جستجوگر گوگل

Google
ديكشنري آنلاين

مترجم سايت

" بـهبــــود فـــرآيـنــــد تـوسعــــه پــايـــــدار "
" راهبـــــرد تـحــــــول هوشمـنــــــد "

شرکت توسعه سرای خراسان (.TSCO) در سال ۱۳۷۴ با پشتوانه قوی از کارشناسان و نیروی فنی واخذ گواهینامه پیمانکاری در

زمینه های ساختمان ، تأسیسات و تجهیزات شروع به فعالیت نمود و با عنایت به این که فعالیتهای عمرانی و توسعه ای علی الخصوص

توسعه صنعتی که شاخصه مهم پیشرفت یک کشور بوده و بطور اجتناب ناپذیری با آلودگی و تخریب محیط زیست همراه می باشد

جهت حفظ و صیانت از محیط زیست و نیل به توسعه پایدار با تغییر گواهینامه صلاحیت خود به رشته آب ، تأسیسات و تجهیزات

درسال ۱۳۸۱ بصورت تخصصی فعالیت خود را در زمینه پروژه های زیست محیطی ( تصفیه آب و فاضلاب) آغاز نمود.