جستجوگر گوگل

Google
ديكشنري آنلاين

مترجم سايت

" بـهبــــود فـــرآيـنــــد تـوسعــــه پــايـــــدار "
" راهبـــــرد تـحــــــول هوشمـنــــــد "

توانمندیها

شرکت توسعه سرای خراسان در انجام فعالیتهای تخصصی در زمینه پروژه های زیست محیطی به شرح ذیل میباشد:

۱- آب :

طرح و اجرای مخازن بتنی آب ، انتقال و شبکه توزیع آب و ایستگاه های پمپاژ به همراه تهیه ، نصب و راه اندازی تجهیزات الکتریکال و

مکانیکال و سیستم های کنترل و Online

2- فاضلاب :

اجرای خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب

مشاوره ، مطالعه ، طراحی و اجرای سیستمهای تصفیه فاضلاب شهری ، بیمارستانی ، صنعتی و پیش تصفیه ها با تضمین

پساب خروجی مطابق استاندارهای سازمان محیط زیست و سازمان جهانی بهداشت (WHO)

تصفیه پیشرفته و بازیابی آب از فاضلاب تصفیه شده با بالاترین کیفیت جهت مصارف صنعتی

۳- خدمات :

مشاوره به صاحبان صنایع در برآورد و اعلام هزینه پیش تصفیه هنگام اخذ موافقت اصولی و تسهیلات

مدیریت و راهبری ، نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب توسط پرسنل آموزش دیده

تهیه وسایل آزمایشگاهی و تجهیز آزمایشگاه

آموزش راهبری و نگهداری تجهیزات تصفیه خانه ها

آموزش راهبری فرآیندی تصفیه خانه به فارغ التحصیلان آب و فاضلاب ، شیمی ، شیمی کاربردی ، محیط زیست و بهداشت محیط