جستجوگر گوگل

Google
ديكشنري آنلاين

مترجم سايت

" بـهبــــود فـــرآيـنــــد تـوسعــــه پــايـــــدار "
" راهبـــــرد تـحــــــول هوشمـنــــــد "

موقعیت جغرافیایی

شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی یزد با مساحتی حدود ۹۵۰ هکتار در کیلومتر ۵ غرب شهر یزد قراردارد…

                                                                                                                                              ادامه مطلب

 تجهیز کارگاه 

ساختمان دستگاه نظارت

 عملیات اجرایی

  آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوارهای سازه متعادلساز   

 

   آرماتوربندی و قالب بندی دیوارهای سازه هوادهی 

بتن ریزی فونداسیون سازه بی هوازی  

حفاری و بتن مگر سازه بستر لجن خشک کن 

ساختمان اداری

بازدید ها 

بازدید نماینده محترم مجلس شهرستان یزد از پروژه

تصفیه خانه فاضلاب مشترک شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی یزد 

بازدید معاونت محترم وزیر صنایع و مدیر عامل صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران

بازدید استانداری و نهاد ریاست جمهوری

بازدید کارشناسان دیوان محاسبات

بازدید معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت

 بازدید مدیرعامل شرکت و مدیر پروژه محترم کارفرما از پروژه