جستجوگر گوگل

Google
ديكشنري آنلاين

مترجم سايت

" بـهبــــود فـــرآيـنــــد تـوسعــــه پــايـــــدار "
" راهبـــــرد تـحــــــول هوشمـنــــــد "

آگهی استخدام

آگهی استخدامی

یک شرکت معتبر جهت فعالیت در پروژه های آب و فاضلاب و راهبری تصفیه خانه ها نیاز به افراد ذیل دارد .

-      مهندس عمران – عمران با تسلط به امور دفتر فنی– فهارست بهاء و مبانی حقوقی پیمان های C و PC با حداقل پنج سال سابقه کار

-      مهندس عمران ( محیط زیست ، آب و فاضلاب ) یا بهداشت محیط با سابقه کار سرپرستی تصفیه خانه

-      مهندس عمران ( عمران یا آب و فاضلاب ) با سابقه سرپرستی پروژه های آب و فاضلاب ( ایستگاه های پمپاژ و مخازن بتنی و …. )

-      مسئول امور مالی با مدرک لیسانس حسابداری با سابقه کار مفید در شرکت های پیمانکاری پروژه های عمرانی

-      مسئول تدارکات با سابقه کار مرتبط در شرکت های پیمانکاری پروژه های عمرانی

متقاضیان مشخصات و سوابق خود را به آدرس ایمیل info@khorasantsco.ir ارسال و یا با شماره ۳۸۹۲۷۲۴۹-۰۵۱ تماس حاصل نمایند .