جستجوگر گوگل

Google
ديكشنري آنلاين

مترجم سايت

" بـهبــــود فـــرآيـنــــد تـوسعــــه پــايـــــدار "
" راهبـــــرد تـحــــــول هوشمـنــــــد "

تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چناران

موقعیت جغرافیایی و مشخصات کلی شهرک صنعتی چناران :
شهرک صنعتی چناران در فاصله ۱۰ کیلومتری جنوب شهر چناران و در حاشیه رودخانه چناران و حومه روستای خرم آباد واقع شده است . کل مساحت در نظر گرفته شده برای این مرحله از شهرک ۲۲۰ هکتار است . در حال حاضر در ۱۵۰ هکتار ( ناحیه ۱ ) آن ساخت و سازهای صنعتی انجام می شود و مراحل تملک ۷۰ هکتار دیگر( ناحیه ۲ ) آن در حال انجام است . پیرامون شهرک را زمین های کشاورزی احاطه کرده است .

کلیات طرح :
تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چناران در زمینی به مساحت تقریبی ۸ هکتار در دو مرحله اجرایی طراحی شده است و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت . طراحی تأسیسات تصفیه خانه بر اساس سه مدول مساوی به ظرفیت ۱۰۵۰ متر مکعبی انجام شده است که مراحل اجرایی مدول اول از ابتدای سال ۸۶ آغاز گردیده و مدول دوم و سوم متناسب با پیشرفت روند احداث صنایع بعد از سال ۱۳۹۰ احداث می شود .

 اجزاء طرح :
واحد آشغالگیر – ایستگاه پمپاژ – واحد دانه گیری از نوع جریان مارپیچی – واحد متعادل ساز – واحد بی هوازی از نوع UAFB واحد هوازی از نوع لجن فعال با هوادهی عمقی – واحد ته نشینی – واحد پمپاژ لجن – واحد تغلیظ لجن – بسترهای لجن خشک کن – واحد کلر زنی و ساختمانهای : نگهبانی ، اداری ، آزمایشگاه ، دیزل ژنراتور و انبار .

نوع فرآیند :
سیستم تلفیقی بی هوازی (UAFB) و هوازی لجن فعال با هوادهی گسترده

 مساحت سایت : ۸ هکتار
مشخصات پروژه :
کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
طرح : شرکت هیدرو تک توس
نظارت : شرکت مهندسین مشاور سیال ثامن
پیمانکار : شرکت توسعه سرای خراسان
نوع پیمان : P.C  (ساخت ، تأمین تجهیزات ، نصب و راه اندازی)
مبلغ پیمان : بیست و پنج میلیارد و دویست و چهل و دو میلیون ریال
مدت پیمان : پانزده ماه شمسی
تاریخ بهره برداری : مرداد ۱۳۸۹