جستجوگر گوگل

Google
ديكشنري آنلاين

مترجم سايت

" بـهبــــود فـــرآيـنــــد تـوسعــــه پــايـــــدار "
" راهبـــــرد تـحــــــول هوشمـنــــــد "

تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اسفراین

موقعیت جغرافیایی و مشخصات کلی شهرک صنعتی اسفراین :

شهرک صنعتی اسفراین در شمال شهر اسفراین و در نزدیکی جاده اسفراین-بجنورد واقع است این شهرک در فاصلة تقریبی ۱۰ کیلومتر از اسفراین قراردارد

واحدهای صنعتی مستقر شهرک صنعتی اسفراین شامل صنایع غذایی، شیمیایی، فلزی، نساجی، سلولزی،کانی غیرفلزی و برق الکترونیک بوده و نقشی سازنده در هدایت سرمایه های کوچک، ایجاد اشتغال، ارائه خدمات به سایر صنایع و کارخانجات داشته و خواهد داشت.

مبانی طراحی تصفیه خانه :

۱- غلظت BOD5         ۱۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر

۲- غلظت COD          ۲۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر

۳- غلظت TSS            ۴۰۰ میلی‌گرم بر لیتر

۴- pH                        ۸/۵-۶/۵

۵-دبی                      ۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز
زمین تصفیه خانه ۶/۲ هکتار بوده و در حال حاضر حدود ۶۰۰ متر مربع دیوار چینی و فنس کشی شده است.یک اتاق به مساحت حدود ۲۵ متر مربع نیز برای کاربری آزمایشگاه و نگهبانی ساخته شده است.

طرح تصفیه خانه بصورت پکیج پیش ساخته فلزی با فرآیند بی هوازی-هوازی بوده که سیستم بی هوازی از نوع UAFB و سیستم هوازی از نوع لجن فعال با هوادهی گسترده می باشد