جستجوگر گوگل

Google
ديكشنري آنلاين

مترجم سايت

" بـهبــــود فـــرآيـنــــد تـوسعــــه پــايـــــدار "
" راهبـــــرد تـحــــــول هوشمـنــــــد "

تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شیروان

موقعیت جغرافیایی و مشخصات کلی شهرک صنعتی شیروان:

شهرک صنعتی شیروان در شرق شهر شیروان و در حاشیه جاده فاروج-شیروان واقع شده است. این شهرک در فاصلة تقریبی ۱۰ کیلومتر از شیروان قراردارد.

واحدهای صنعتی مستقر شهرک صنعتی شیروان شامل صنایع غذایی، شیمیایی، فلزی، نساجی، سلولزی،کانی غیرفلزی و برق الکترونیک بوده و نقشی سازنده در هدایت سرمایه های کوچک، ایجاد اشتغال، ارائه خدمات به سایر صنایع و کارخانجات داشته و خواهد داشت.

مبانی طراحی تصفیه خانه:

۱- غلظت BOD5         ۱۰۰۰میلی‌گرم بر لیتر

۲- غلظت COD          ۲۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر

۳- غلظت TSS            ۴۰۰ میلی‌گرم بر لیتر

۴- pH              ۸/۵-۶/۵

۵- دبی                         ۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز

مساحت زمین تصفیه خانه ۲/۱ هکتار بوده و در حال حاضر حدود ۶۰۰ متر مربع دیوار چینی و فنس کشی شده است. یک اتاق به مساحت حدود ۲۵ متر مربع نیز برای کاربری آزمایشگاه و نگهبانی ساخته شده است.

طرح تصفیه خانه بصورت پکیج پیش ساخته فلزی با فرآیند بی هوازی-هوازی بوده که سیستم بی هوازی از نوع UAFB و سیستم هوازی از نوع لجن فعال با هوادهی گسترده می باشد