جستجوگر گوگل

Google
ديكشنري آنلاين

مترجم سايت

" بـهبــــود فـــرآيـنــــد تـوسعــــه پــايـــــدار "
" راهبـــــرد تـحــــــول هوشمـنــــــد "

طراحی ، ساخت ، راه اندازی و راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بجنورد

موقعیت جغرافیایی و مشخصات کلی شهرک صنعتی بجنورد :
شهرک صنعتی بجنورد در غرب شهر بجنورد در کیلومتر ۵ جاده بجنورد – تهران در استان خراسان شمالی واقع شده است ، مساحت کلی این شهرک ۳۸ هکتار می باشد که شامل واحد های فعال و درحال ساخت است .

 کلیات طرح :
در راستای اهداف عالیه شرکت شهرکهای صنعتی ایران مبنی بر تحقق توسعه صنعتی و پایدار طرح تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بجنورد در زمینی به مساحت ۴۸۰۰ متر مربع به عنوان اولین تصفیه خانه فاضلاب صنعتی استان خراسان شمالی در دستور کار قرار گرفت ، که در سال ” همّت مضاعف تلاش مضاعف ” به بهره برداری رسید.

اجزاء طرح :
واحد آشغالگیر – ایستگاه پمپاژ –واحد متعادل ساز – واحد بی هوازی از نوع UABR اصلاح شده – مخازن هوادهی – واحدهای ته نشینی ، واحدهای تغلیظ و هاضم لجن – فیلتر پرس – واحد کلر زنی و ساختمانهای : نگهبانی ، اداری ، دیزل ژنراتور ، بلوئر کلر زنی و فیلتر پرس .

نوع فرآیند :
سیستم تلفیقی بی هوازی از نوع UABR  اصلاح شده و هوازی از نوع لجن فعال ، هوادهی گسترده .

مساحت سایت : ۴۸۰۰ متر

مشخصات پروژه :

کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

مدیریت طرح : شرکت مهندسین مشاور سیال ثامن

طرح و اجرا  : شرکت توسعه سرای خراسان – مهندسین مشاور مددآب تهران ( مشاور همکار )

نوع پیمان :  E . P . C

مبلغ پیمان : پنج میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال

مدت پیمان : بیست و چهار ماه شمسی

تاریخ بهره برداری : تیر ۱۳۸۹