جستجوگر گوگل

Google
ديكشنري آنلاين

مترجم سايت

" بـهبــــود فـــرآيـنــــد تـوسعــــه پــايـــــدار "
" راهبـــــرد تـحــــــول هوشمـنــــــد "

معرفی پروژه

کلیات طرح : در راستای اهداف شرکت شهرکهای صنعتی یزد و ایجاد امکانات زیربنایی در شهرکهای صنعتی و در سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ساخت تصفیه خانه مشترک شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی یزد در زمینی به مساحت حدود ۵۷۰۰۰ متر مربع شروع گردید که هم اینک در حال ساخت می باشد .

اجزاء طرح : ۲ واحد ایستگاه پمپاژ فاضلاب خام – آشغالگیری – دانه گیری – متعادلساز – راکتورهای بی هوازی از نوع UAFBR – انوکسیک – هوادهی – ته نشینی – واحد تغلیظ و هاضم لجن – واحدهای فیلتر پرس و بسترهای لجن خشک کن – واحدهای گند زدایی – فیلتراسیون و ذخیره پساب – ساختمان های اداری – اتاق فیلتر پرس – اتاق دیزل ژنراتور – اتاق تابلو برق اصلی – اتاق بلوئرهای هوادهی

مشخصات فنی طرح : 

دبی فاضلاب ورودی

۴۵۰۰     m3 / day

COD

2000     mg / lit

TSS

568     mg / lit

PH

6/5 – 8/5 

نوع فرآیند : سیستم تلفیقی بی هوازی از نوع UAFBR و هوازی از نوع AGAR

مساحت سایت : ۷/۵ هکتار

مشخصات پروژه :

کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد

طرح و نظارت : شرکت مهندسین مشاور آب اندیش ارومیه

پیمانکار : شرکت توسعه سرای خراسان

نوع پیمان : PC ( ساخت ، تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی )

مبلغ پیمان : نود و پنج میلیارد ریال

مدت پیمان : ۳۸ ماه ( ۲۶ ماه ساخت و راه اندازی و ۱۲ ماه راهبری و بهره برداری )

تاریخ شروع عملیات اجرایی ساخت : فروردین ماه ۱۳۹۱