جستجوگر گوگل

Google
ديكشنري آنلاين

مترجم سايت

" بـهبــــود فـــرآيـنــــد تـوسعــــه پــايـــــدار "
" راهبـــــرد تـحــــــول هوشمـنــــــد "

 

    احمد حضرتی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
کارشناس مهندسی برق از دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی EMBA
عضو انجمن مدیریت اجرایی ایران
عضو انجمن مدیران صنایع
عضو انجمن مهندسی ارزش
عضو انجمن بهره وری
ahazrati@khorasantsco.ir

        —————————————————————————————

 

      علی زینالی
 نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر توسعه و بهره وری
کارشناس مهندسی مکانیک سیالات از دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی EMBA
عضو انجمن مدیریت اجرایی ایران
عضو کمیته راهبردی اجرای پروژه های طرح استراتژیک سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
azeinali@khorasantsco.ir

   

—————————————————————————————–

  شهرام مولوی  
 مدیر مطالعات و طراحی 
کارشناس عمران از دانشگاه شریف
کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی از دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی                                                           دکترای مدیریت منابع آب از استرالیا
طراحی و محاسبه سازه های آبی و هیدرولیکی ، بتنی و فلزی و توسعه منابع آب
shmolavi@khorasantsco.ir

                

        ————————————————————————————— ——————

 

مرتضی ملک جعفریان
  مدیر بازرگانی ( سورسینگ و تأمین تجهیزات داخلی – خارجی )
کارشناس مهندسی مکانیک جامدات از دانشگاه سیستان و بلوچستان
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه تهران

  ———————————–