جستجوگر گوگل

Google
ديكشنري آنلاين

مترجم سايت

" بـهبــــود فـــرآيـنــــد تـوسعــــه پــايـــــدار "
" راهبـــــرد تـحــــــول هوشمـنــــــد "

 

     احمد حضرتی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
کارشناس مهندسی برق از دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی EMBA
عضو انجمن مدیریت اجرایی ایران
عضو انجمن مدیران صنایع
عضو انجمن مهندسی ارزش
عضو انجمن بهره وری
ahazrati@khorasantsco.ir

        —————————————————————————————

 

      علی زینالی
 نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر توسعه و بهره وری
کارشناس مهندسی مکانیک سیالات از دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی EMBA
عضو انجمن مدیریت اجرایی ایران
عضو کمیته راهبردی اجرای پروژه های طرح استراتژیک سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
azeinali@khorasantsco.ir

   

  ————————————————————————————————–

    

    امین شادبخت   
 عضو هیئت مدیره و مدیر اداری و مالی
کارشناس ارشد مدیریت مالی
تخصیص و تامین منابع
a.shadbakht@khorasantsco.ir


—————————————————————————————–

  شهرام مولوی  
 مدیر مطالعات و طراحی 
کارشناس عمران از دانشگاه شریف
کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی از دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی                                                           دکترای مدیریت منابع آب از استرالیا
طراحی و محاسبه سازه های آبی و هیدرولیکی ، بتنی و فلزی و توسعه منابع آب
shmolavi@khorasantsco.ir

                

        ————————————————————————————— ——————

 

مرتضی ملک جعفریان
  مدیر بازرگانی ( سورسینگ و تأمین تجهیزات داخلی – خارجی )
کارشناس مهندسی مکانیک جامدات از دانشگاه سیستان و بلوچستان
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه تهران

  ———————————–

—————————————————————————————

                                     

مهدی پهلوانی
سرپرست فنی و فرآیندی
کارشناس مهندسی عمران – عمران  از دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناس ارشد مهندسی عمران – آب و فاضلاب از دانشگاه صنعت آب و برق تهران ( شهید عباسپور )

 

  —————————————————————————————

  

     سید علی حسینی     
 سرپرست فنی و اجرایی
کارشناس مهندسی عمران-عمران
 

 

—————————————————————————————

 

 

ارسلان اصغر زاده   
  مسئول اجرایی پروژه ها و سرپرست نصب و راه اندازی و بهره برداری تجهیزات تصفیه خانه ها

——————————————————————————————————————————————————-

                        —————————————————————————————


علیرضا شفائی 
مسئول تجهیزات و تاسیسات الکتریکی
کارشناس مهندسی برق - قدرت
 طراحی و محاسبه تاسیسات و تجهیزات الکتریکال

———————–