جستجوگر گوگل

Google
ديكشنري آنلاين

مترجم سايت

" بـهبــــود فـــرآيـنــــد تـوسعــــه پــايـــــدار "
" راهبـــــرد تـحــــــول هوشمـنــــــد "

اخبار و گزارش تصویری

بازدید مدیر کل گروه پدافند غیر عامل استانداری و هیئت همراه از

تصفیه خانه فاضلاب مشترک شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی یزد

افتتاح و بهره برداری از خط تولید مدیای معلق و ثابت 

افتتاح پروژه تصفیه خانه فاضلاب مشترک شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی یزد

با حضور سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار معاون محترم رئیس جمهور ورئیس حفاظت محیط زیست و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و جمعی از مسوولان کشوری و استان یزد (مورخ ۹۶/۳/۱۷)

بازدید مدیرعامل محترم سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران وهیئت همراه از

 تصفیه خانه فاضلاب مشترک شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی یزد (مورخ ۹۵/۵/۲۰)

مراسم بیست و یکمین سالروز تأسیس شرکت توسعه سرای خراسان ….

بازدید معاونت محترم عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی و هیئت همراه ( مورخ ۹۵/۵/۱۱ ) از

پروژه طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی توس 

بازدید معاونت محترم عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران وهیئت همراه از

 تصفیه خانه فاضلاب مشترک شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی یزد (مورخ ۹۴/۱۰/۹)

بازدید مدیر کل محترم سازمان بازرسی استان یزد(جناب حاج آقای طالبی)

بازدید پرسنل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی

مراسم بیستمین سالروز تأسیس شرکت توسعه سرای خراسان

بازدید نماینده محترم مجلس شهرستان یزد از پروژه

 تصفیه خانه فاضلاب مشترک شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی یزد  

بازدید مدیرعامل شرکت و مدیر پروژه کارفرما از پروژه

 تصفیه خانه فاضلاب مشترک شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی یزد   

بازدید کارفرما و مشاور از پروژه

اجرای عملیات اصلاح و تکمیل تأسیسات پیش تصفیه مدول اوّل تصفیه خانه فاضلاب سبزوار

بازدید معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت از پروژه

 تصفیه خانه فاضلاب مشترک شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی یزد 

بازدید معاونت محترم وزیر صنایع و مدیر عامل صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران از پروژه

  تصفیه خانه فاضلاب مشترک شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی یزد

بازدید استانداری و نهاد ریاست جمهوری از پروژه

  تصفیه خانه فاضلاب مشترک شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی یزد

بازدید کارشناسان دیوان محاسبات از پروژه

  تصفیه خانه فاضلاب مشترک شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی یزد